Các sản phẩm dầu chống rỉ MotulTech sử dụng hệ phụ gia không chứa bari kết hợp với dung môi không chứa aromatic, cung cấp khả năng bảo vệ chống ăn mòn ngắn hạn đến dài hạn cho các thiết bị/ chi tiết trong công nghiệp (ổ bi, các chi tiết phụ tùng xe hơi, các hệ thống đường ống và ống dẫn...). Tất cả các sản phẩm bảo vệ gốc dung môi đều có khả năng loại nước/ đẩy nước và xóa các dấu vết trên các chi tiết. Việc lựa chọn các sản phẩm phù hợp sẽ giúp bảo vệ tốt theo thời gian, theo điều kiện bảo quản và / hoặc quá trình vận chuyển, tốc độ khô của sản phẩm bảo vệ. Dãy sản phẩm MTProtect của MotulTech đáp ứng yêu cầu về chất lượng, độ bền và an toàn về sức khỏe cho người vận hành.