MotulTech cung cấp các sản phẩm mỡ bôi trơn với đa dạng cho tất cả các ứng dụng công nghiệp và mọi điều kiện hoạt động. Các sản phẩm của MotulTech là sự lựa chọn bôi trơn hàng đầu cho các vòng bi, bộ truyền động, hệ thống van, các chi tiết nhựa và thiết bị điện được nhà sản xuất thiết bị khuyến cáo sử dụng mỡ bôi trơn có cấp chất lượng phù hợp.