Dầu gia công kim loại không pha nước MotulTech chất lượng cao được đặc chế để ứng dụng rộng rãi cho các hình thức gia công như: tiện thỏi, tạo ren, uốn tấm, khoan, đục, cưa, doa, nghiền, chuốt .... MotulTech cung cấp các giải pháp phù hợp cho từng ứng dụng của khách hàng và cho phép lựa chọn tỷ lệ sử dụng hợp lý nhờ sự đa năng của sản phẩm. Các sản phẩm có độ nhớt đặc thù và được pha chế dành riêng cho các hình thức gia công cụ thể dựa trên tốc độ gia công, mức độ phức tạp của thiết bị và yêu cầu chất lượng thành phẩm.