MT OIL PROTECT

MT OIL PROTECT
MT OIL PROTECT

Từ khóa

ỨNG DỤNG:

• ​Bảo vệ trung hạn cho các chi tiết kim loại, 12 tháng khi bảo quản trong nhà kho và 3 tháng khi bảo quản ngoài trời có máy che.
• ​Có thể sử dụng bằng cách nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp lên các chi tiết

ƯU ĐIỂM:

• ​Hình thành lớp màng dầu bảo vệ mỏng.
• ​Đẩy nước ra khỏi các chi tiết nhanh chóng.
• ​Bảo vệ hoàn hảo.

LOẠI ĐỘNG CƠ:
JASO TIÊU CHUẨN:
BAO BÌ:
Bảng Dữ Liệu Sản Phẩm