MT STORE PROTECT

MT STORE PROTECT
MT STORE PROTECT

Từ khóa

ỨNG DỤNG:

• ​Bảo vệ trung hạn đến dài hạn các chi tiết kim loại và chi tiết lắp ráp, 18 tháng khi bảo quản trong nhà kho và 6 tháng khi bảo quản ngoài trời có mái che.
• ​Có thể sử dụng bằng cách nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp lên các chi tiết

ƯU ĐIỂM:

• ​Hình thành lớp fim sáp, bảo vệ trung hạn đến dài hạn trong quá trình lưu kho và vận chuyển.
• ​Loại nước ra khỏi các chi tiết nhanh chóng.

LOẠI ĐỘNG CƠ:
JASO TIÊU CHUẨN:
BAO BÌ:
Bảng Dữ Liệu Sản Phẩm