Dầu truyền nhiệt với các tính năng bền nhiệt và bền oxi hóa gốc khoáng và gốc tổng hợp, độ nhớt thấp và trơ về mặt hóa học với công suất truyền nhiệt cao cho các hệ thống làm mát. Sản phẩm luôn đảm bảo khả năng chống ăn mòn tốt nhất và cải thiện độ ổn định oxy hóa trong hệ thống truyền nhiệt kín.