Tất cả trong một loại dầu sử dụng để bôi trơn rãnh trượt, hệ thống thủy lực và bánh răng. Sản phẩm được phát triển đặc biệt cho nhiều ứng dụng giúp quý khách dễ dàng quản lý tồn kho dầu bôi trơn cho các hệ thống máy móc.