Việc loại bỏ các tạp chất gây hại là rất quan trọng giúp hệ thống vận hành tối ưu giảm thiểu hư hỏng. Sản phẩm MotulTech RUBRIC FLUSHING OIL là lựa chọn hàng đầu giúp làm sạch hiệu quả hệ thống.