VIS 46

VIS 46
VIS 46

Từ khóa

ỨNG DỤNG:

• Khuyến cáo sử dụng cho các loại máy nén khí kiểu trục vít.
• Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn:

+ DIN 51506 (VDL)
+ ISO/DP 6521 (DAH)

ƯU ĐIỂM:

• Tính năng bền oxy hóa và bền nhiệt rất tốt.
• Độ bền thủy phân cực tốt.
• Ngăn ngừa hình thành cặn, bảo vệ chống ăn mòn tốt.
• Chỉ số axit rất thấp.
• Tính năng tách nhũ và chống tạo bọt tốt.

LOẠI ĐỘNG CƠ:
ĐỘ NHỚT:
BAO BÌ:
Bảng Dữ Liệu Sản Phẩm