RUBRIC HH 32

RUBRIC HH 32
RUBRIC HH 32

Từ khóa

ỨNG DỤNG:

ƯU ĐIỂM:

• Ngăn ngừa tạo cặn và mùn.
• Tính năng tách khí và tách nước tuyệt hảo, giúp giảm tối đa sự mài mòn trên bề mặt.
• Tương thích với các vật liệu làm kín thông thường và các loại dầu tuần hoàn gốc khoáng khác.
• Tính năng bền nhiệt và bền oxy hóa tuyệt hảo.

LOẠI ĐỘNG CƠ:
ĐỘ NHỚT:
BAO BÌ:
Bảng Dữ Liệu Sản Phẩm