RUBRIC FLUSHING OIL 30

Dầu nhớt chất lượng cao dùng trong xúc rửa.