RUBRIC HH 32

Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng

RUBRIC HH 46

Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng

RUBRIC HH 68

Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng

RUBRIC HH 100

Máy móc ngoài trời tiếp xúc với dải nhiệt độ môi trường xung quanh rộng

RUBRIC HM 32

Sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực công nghiệp và máy ép khuôn nhựa.

RUBRIC HM 46

Sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực công nghiệp và máy ép khuôn nhựa.

RUBRIC HM 68

Sử dụng cho các hệ thống thuỷ lực công nghiệp và máy ép khuôn nhựa.

RUBRIC HV 46

Các hệ thống thủy lực khắc nghiệt yêu cầu dầu thủy lực...

RUBRIC HV 68

Các hệ thống thủy lực khắc nghiệt yêu cầu dầu thủy lực phải có độ nhớt ổn định

RUBRIC HFC 46

RUBRIC HFC 46 chứa một lượng nước phù hợp giúp ngăn ngừa quá trình bắt cháy...