MT SOLV PROTECT

105806-105807

Ứng dụng:

*Bảo vệ ngắn hạn hoàn hảo cho các chi tiết kim loại và chi tiếp lắp ráp (3 tháng khi bảo quản trong trong nhà kho)
*Có thể sử dụng bằng cách nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp lên các chi tiết

Ưu điểm:

*Bảo vệ hoàn hảo
*Hình thành lớp màng bảo vệ rất mỏng.
*Loại nước ra khỏi các chi tiết nhanh chóng.

Loại động cơ:

Nhanh

JASO Tiêu chuẩn:

0.5 μm

Bao bì:

Can nhựa 20L Phuy 200L