IRIX LSM 153

107524-107525

Ứng dụng:

*Khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các loại ổ trục, rãnh trượt, bánh răng và các cơ phận cơ khí hoạt động trong điều kiện tải trọng nặng.

Ưu điểm:

*Tính năng bảo vệ chống ăn mòn hoàn hảo.
*Tính năng bảo vệ chống cực áp và chống mài mòn tuyệt vời.
*Khả năng tách nước rất tốt.
*Tính năng bám dính tốt.
*Được khuyến cáo sử dụng cho các hệ thống bôi trơn tập trung.

Loại động cơ:

Khoáng

Chất lượng:

2

API Tiêu chuẩn:

Phức lithi

Bao bì:

Xô 18 kg Phuy 180 kg