IRIX LSM 152

Khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các loại ổ trục, rãnh trượt, bánh răng

IRIX LSM 153

Khuyến cáo sử dụng bôi trơn cho các loại ổ trục, rãnh trượt, bánh răng

IRIX HP CSXM 462

IRIX HP – CSXM 462 là mỡ đa dụng chịu cực áp được khuyến cáo sử dụng...