GEAR HDX 80W90

Hệ truyền động cơ, hộp số đồng tốc hoặc không đông tốc, hộp số/ vi sai,...

GEAR HD 90

Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các hộp số, vi sai và vi sai hypoid

GEAR HD 140

*Khuyến cáo sử dụng cho tất cả các hộp số, vi sai và vi sai hypoid

ATF DEXRON III

Khuyến cáo dành cho hộp số tự động, chuyển đổi mô-men, hệ thống trợ lực tay lái,...