SPEED 10

Các ổ đỡ tốc độ cao của các máy mài có chính xác cao và các máy gia công khác.