SLIDFILM 68

Các hệ thống rãnh trượt, các hệ thống bánh răng công nghiệp.