VIS 46

107456-107455

Ứng dụng:

*Khuyến cáo sử dụng cho các loại máy nén khí kiểu trục vít.
*Sản phẩm đạt các tiêu chuẩn:
-DIN 51506 (VDL)
-ISO/DP 6521 (DAH)

Ưu điểm:

*Tính năng bền oxy hóa và bền nhiệt rất tốt.
*Độ bền thủy phân cực tốt.
*Ngăn ngừa hình thành cặn, bảo vệ chống ăn mòn tốt.
*Chỉ số axit rất thấp.
*Tính năng tách nhũ và chống tạo bọt tốt.

Loại động cơ:

Khoáng

Độ nhớt:

118

Bao bì:

Xô 18L Phuy 200L