BIOCOOL 3215

Sử dụng cho các hình thức gia công cơ khí và mài trên kim loại đen và kim loại màu...

BIOCOOL 3135

Sử dụng chủ yếu cho các hình thức gia công mài trên kim loại đen (gang, thép, thép hợp kim cao).

SAFKOOL 6225

Sử dụng chủ yếu cho các hình thức gia công trên kim loại đen và kim loại...

STABILIS 9125

Sử dụng cho các hình thức gia công trên thép, gang, hợp kim đồng và hợp kim nhô...

STABILIS 9225

Dầu gia công kim loại chất lượng cao, đa dụng thích hợp cho tất cả các hình thức gia công.