RUBRIC RU 32

Sử dụng cho các bánh răng công nghiệp