MT STORE PROTECT

105573-105574

Ứng dụng:

*Bảo vệ trung hạn đến dài hạn các chi tiết kim loại và chi tiết lắp ráp, 18 tháng khi bảo quản trong nhà kho và 6 tháng khi bảo quản ngoài trời có mái che.
*Có thể sử dụng bằng cách nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp lên các chi tiết

Ưu điểm:

*Hình thành lớp fim sáp, bảo vệ trung hạn đến dài hạn trong quá trình lưu kho và vận chuyển.
*Loại nước ra khỏi các chi tiết nhanh chóng.

Loại động cơ:

Nhanh

JASO Tiêu chuẩn:

2 μm

Bao bì:

Can nhựa 20L Phuy 200L