MT OIL PROTECT

105798-105799

Ứng dụng:

*Bảo vệ trung hạn cho các chi tiết kim loại, 12 tháng khi bảo quản trong nhà kho và 3 tháng khi bảo quản ngoài trời có máy che.
*Có thể sử dụng bằng cách nhỏ giọt hoặc phun trực tiếp lên các chi tiết

Ưu điểm:

*Hình thành lớp màng dầu bảo vệ mỏng.
*Đẩy nước ra khỏi các chi tiết nhanh chóng.
*Bảo vệ hoàn hảo.

Loại động cơ:

Chậm

JASO Tiêu chuẩn:

7 μm

Bao bì:

Can nhựa 20L Phuy 200L