SUPRAGEAR MPL 150

Dùng để bôi trơn các loại bánh răng công nghiệp

SUPRAGEAR MPL 220

Dùng để bôi trơn các loại bánh răng công nghiệp

SUPRAGEAR MPL 320

Dùng để bôi trơn các loại bánh răng công nghiệp

SUPRAGEAR MPL 460

Dùng để bôi trơn các loại bánh răng công nghiệp