arrow button

MOTUL ATF 1A

Ứng dụng:

Dầu nhớt dành cho hộp số tự động 100% tổng hợp.

Ưu điểm:

Dầu nhớt dành cho hộp số tự động 100% tổng hợp.

Loại động cơ:

Động cơ xe có trang bị hộp số tự động

Chất lượng:

Danh mục sản phẩm:

Xe ô tô

Độ nhớt:

API Tiêu chuẩn:
JASO Tiêu chuẩn:

Bao bì: